آزمون زبان در قبرس

برای ورود و پذیرش دانشگاه مدیترانه شرقی الزاما نیاز به مدرک آیلتس یا تافل نیست وداوطلبانی که دارای مدارک زبان نیستند می توانند در دانشگاه پذیرفته شوند ولی بعد از ثبت نام باید در امتحان تعیین سطح زبان دانشگاه شرکت کرده و در صورت عدم قبولی (بعنوان دانشجوی رسمی) دوره های زبان را نیزبگذرانند.

توجه: در صورت عدم کسب نمره حدنصاب آزمون زبان دانشگاه، باز هم داوطلب دانشجو محسوب می شود ولی ملزم به گذراندن واحدهای زبان در دانشگاه می باشد

لازم به ذکر است امتحان زبان که خود دانشگاه مدیترانه شرقی برگزار می نماید بسیار ساده تر از امتحان آیلتس و تافل است.آزمون زبان دانشگاه مدیترانه شرقی دارای دو مرحله :

Placement

Proficiency

میباشد که در صورت قبولی در مرحله اول به مرحله دوم راه میابید.مرحله اول فقط شامل آزمون کتبی ساده میباشد.
موارد  امتحانی  آزمون مرحله دو

Reading

Listening

Writing

Speaking

نمره زبان برای مقطع کارشناسی، پزشکی و داروسازی

برای مقطع کارشناسی، پزشکی و داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی، دانشجویان می توانند با ارائه  نمرات ۶ آزمون زبان آیلتس یا ۷۵ تافل از امتحان تعیین سطح دانشگاه معاف شوند. در غیر اینصورت دانشجو موظف به شرکت در آزمون تعیین سطح زبان خواهد بود که پس از ثبت نام برگزار می شود درصورتیکه دانشجو موفق به کسب نمره فوق  نگردد با توجه به نمره کسب شده در آزمون زبان ،ملزم به تحصیل در کالج زبان دانشگاه به مدت ۱ یا ۲ ترم می باشد .
نمره قبولی آزمون زبان تعیین سطح دانشگاه مدیترانه شرقی برای مقطع کارشناسی و داروسازی ۶۰  می باشد.

نمره زبان برای مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان  می توانند با ارائه مدرک آیلتس۶،۵ یا تافل ۸۰ بدون نیاز به  شرکت در آزمون ورودی در دوره مورد نظر پذیرفته شوند..
نمره قبولی آزمون زبان تعیین سطح دانشگاه مدیترانه شرقی برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و پزشکی ۷۵ می باشد. درصورتیکه دانشجو موفق به کسب نمره فوق نگردد ملزم  به گذراندن ۲ تا  ۵ درس انگلیسی در حین تحصیل در مقاطع  فوق  می باشد
لازم  به  ذکر است  هر  درس زبان ۵۱۲ دلار میباشد.

اگر  دانشجو  نمره زیر ۴۰ در  آزمون  زبان  اخذ  نماید ،ملزم  به  گذراندن  یک  ترم زبان  انگلیسی به  مبلغ ۲۲۴۳ دلار  می باشد.