شرایط انتقالی و مهمان دانشگاه قبرسReviewed by Arian on Jan 31Rating:

دانشجویان در تمام مقاطع و رشته های تحصیلی به غیر از پزشکی امکان گرفتن انتقالی و مهمان به دانشگاه مدیترانه شرقی را دارند و واحدهای گذرانده شده دانشجویان تطبیق داده شده و دانشجو میتواند ادامه دوره تحصیل خود را در این دانشگاه سپری کند

امکان انتقال و جا به جایی  از دانشگاه مدیترانه شرقی در تمامی مقاطع و رشته هابه جز پزشکی و داروسازی مشروط به پذیرش دانشگاه مقصد امکان پذیر است

اگر زمان گذراندن واحد های شما بیشتر از ۵ سال باشد، تطبیق واحد ها به راحتی انجام نخواهد شد